Giá theo đơn vị VND
Chưa bao gồm 5% phí phục vụ & 8% VAT